LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 0cdfac093c4b49d288765be00ada812eda88d5e9e75de905fd2bcd35be243b6c

txid 0cdfac093c4b49d288765be00ada812eda88d5e9e75de905fd2bcd35be243b6c
locktime 0
version 1
coinbase 03b0130f0101
.
Outputs
address value
ztWXS3RQfjwBpKojiSTk1BkTmbUTzP6MyTU 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625