LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 1a854fef9f7fc4c0d578b66480d69ec6f539e485cc81dcfc5f666b3852c9d1db

txid 1a854fef9f7fc4c0d578b66480d69ec6f539e485cc81dcfc5f666b3852c9d1db
locktime 0
version 1
coinbase 038ca20e0101
..
Outputs
address value
ztfDwrohgbCfRMf4upKcEyggHE41WkLA4V9 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625