LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 2965375695e8155a577453ef0fab900632e02c1a63486fadcb11e54dc8d83cc1

txid 2965375695e8155a577453ef0fab900632e02c1a63486fadcb11e54dc8d83cc1
locktime 0
version 1
coinbase 039c3b0c0101
.; 
Outputs
address value
ztYPS2KsCBtXfaCd4jP7DAFXJPShB9gResr 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25