LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 30ff700a64b92d2c15c62766729c63ba042a454c62d9a8e2bda74630f33e3352

txid 30ff700a64b92d2c15c62766729c63ba042a454c62d9a8e2bda74630f33e3352
locktime 0
version 1
coinbase 0372130f0101
r
Outputs
address value
ztWReosXWhvnNV3RwbaNokGHc5uR7S8YF7n 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625