LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 3a8bf2145fbfd15569aa317ff0727b10b004803d203d757873a1fedb667368b3

txid 3a8bf2145fbfd15569aa317ff0727b10b004803d203d757873a1fedb667368b3
locktime 0
version 1
coinbase 031f140f0101

Outputs
address value
ztfMQNzQDzekPkBEPXkwENXRdbfKYoqS7UJ 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625