LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 3c83e722f43b08d4650e33e309b6c80ec5065e45a542d3198d3543f0b60d5809

txid 3c83e722f43b08d4650e33e309b6c80ec5065e45a542d3198d3543f0b60d5809
locktime 0
version 1
coinbase 03fc130f0101
.
Outputs
address value
zto9n8Nes1kQkTCRDcVYXbpBGmepZHNXdnP 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625