LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 3e7050a43a5276153956a62cc7c4a7f791d4f0b1f8b67fc97d191f69112716a9

txid 3e7050a43a5276153956a62cc7c4a7f791d4f0b1f8b67fc97d191f69112716a9
locktime 0
version 1
coinbase 03c4e00b0101
.. 
Outputs
address value
ztWHJXcMyCqmZ64iymXAvGBMoxUVGeHKHkS 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25