LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 51e6ef8d68b3162ade847e303fad16a6245519a815bcb61a5b57af75ab5d452c

txid 51e6ef8d68b3162ade847e303fad16a6245519a815bcb61a5b57af75ab5d452c
locktime 0
version 1
coinbase 0379e00b0101
y. 
Outputs
address value
ztfprSLDYN1FUvLnbVcUVbj8BwW3k3gCpky 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25