LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 5a32411eda3a1ca51d7b5905846e916f078c343560354428937eb6c5763dc0da

txid 5a32411eda3a1ca51d7b5905846e916f078c343560354428937eb6c5763dc0da
locktime 0
version 1
coinbase 0322140f0101
"
Outputs
address value
zto3sbtpDaETR2Xzgf5R7UvvTXeQepzAphM 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625