LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 5a84b8376e0bad0658b21f02243e4b4b8117c9fb23c73aa4c31e638d6ab30ea7

txid 5a84b8376e0bad0658b21f02243e4b4b8117c9fb23c73aa4c31e638d6ab30ea7
locktime 0
version 1
coinbase 0375970d0101
u. 
Outputs
address value
ztU3MoqDjwhuBGRfiRnXq75aVHVoey1RUv9 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625