LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 5f307a59f8ac98a520803d40ba5106776dc7b5246b5214e503247a4c1cb26ea8

txid 5f307a59f8ac98a520803d40ba5106776dc7b5246b5214e503247a4c1cb26ea8
locktime 0
version 1
coinbase 032f130f0101
/
Outputs
address value
ztTVfMXpZDAJuytT93fyBhT6sZSwVWiYgxb 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625