LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 6085c4970815a32e9c076c747f398ceb64c531fe90c31337c69a173c2f5c7887

txid 6085c4970815a32e9c076c747f398ceb64c531fe90c31337c69a173c2f5c7887
locktime 0
version 1
coinbase 03f6130f0101
.
Outputs
address value
zteq2BKmoxns8By9NkpgoGR8kvvvHUrXTxs 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625