LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 7192957431c6de245c5a8d7fc611a5038fb11aa94fa0d9f028f612e78786e574

txid 7192957431c6de245c5a8d7fc611a5038fb11aa94fa0d9f028f612e78786e574
locktime 0
version 1
coinbase 0332130f0101
2
Outputs
address value
zto8VX7nS7UtePayUcmUN9xJtft7zPHpz2y 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625