LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 743baeee7519986e00853b9ae1aac0e0778210a95586618eb77ba9c26923c994

txid 743baeee7519986e00853b9ae1aac0e0778210a95586618eb77ba9c26923c994
locktime 0
version 1
coinbase 03dd430e0101
.C
Outputs
address value
ztgwkeTo8DHAEb12exkVWgDEB7Y7wW4WPcn 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625