LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 931cd72dd93117593f891c47f532cb82c1d6c1f6b91bceafd2555a1590529785

txid 931cd72dd93117593f891c47f532cb82c1d6c1f6b91bceafd2555a1590529785
locktime 0
version 1
coinbase 0397130f0101
.
Outputs
address value
ztTS1JUUm9MjzgXjXKfma5PVSpFgxAq3gQx 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625