LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 9b2516565fe01dfab897f2ba4776dbde8fe875561b2d41b3df1f9dc738d096f2

txid 9b2516565fe01dfab897f2ba4776dbde8fe875561b2d41b3df1f9dc738d096f2
locktime 0
version 1
coinbase 0360130f0101
`
Outputs
address value
zteFYt9KedNTFTkQmktYj264cY8gyLAfeSK 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625