LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 9f4d2903644bc6c765190325db12802de0d8d7102df62e041d28910ba4b54a3f

txid 9f4d2903644bc6c765190325db12802de0d8d7102df62e041d28910ba4b54a3f
locktime 0
version 1
coinbase 0311140f0101

Outputs
address value
zti2oQEbUwjnYojhVQyMU2jsSYZnZVxP5jG 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625