LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction bba7436712776089d0df175224b9f522aa6839e74e997058c5220933fdfe7b7f

txid bba7436712776089d0df175224b9f522aa6839e74e997058c5220933fdfe7b7f
locktime 0
version 1
coinbase 03e9130f0101
.
Outputs
address value
ztoMPfuswQyjShSTvuYg5idjoMefm7JjG1s 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625