LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction c659220a307d443c8678602ed8a36646a0410da8d1f0612cfa298a841ff1ee26

txid c659220a307d443c8678602ed8a36646a0410da8d1f0612cfa298a841ff1ee26
locktime 0
version 1
coinbase 0335e00b0101
5. 
Outputs
address value
ztkdWHiqYYE8XyT72tYcu7BHF5tDgWGLPSL 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25