LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction c952bf1f0a17fde3154d55af2cef1b40d00a8c4b75548b785fe109d0dfba48eb

txid c952bf1f0a17fde3154d55af2cef1b40d00a8c4b75548b785fe109d0dfba48eb
locktime 0
version 1
coinbase 0312140f0101

Outputs
address value
ztXdFEQsJqoanuCm8V3sLK7jmy1qKmEtAgN 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625