LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction cfd253842be286bfc5f145621f506e432f51c43ac309f3e9837000ebca9c3b20

txid cfd253842be286bfc5f145621f506e432f51c43ac309f3e9837000ebca9c3b20
locktime 0
version 1
coinbase 03eb430e0101
.C
Outputs
address value
ztihRxBMRcTUGGoJzrBnkAGLhaGQMrjfv2T 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625