LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction d458a08db7be7ecb60cdf240bdd48006f1a20a9f9267a4cf50db1e2bd47cbf37

txid d458a08db7be7ecb60cdf240bdd48006f1a20a9f9267a4cf50db1e2bd47cbf37
locktime 0
version 1
coinbase 03cb130f0101
.
Outputs
address value
ztobD7tVq6RQzxbK5Nih9QnE3kDBK1KAkk3 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625