LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction d83e9108e8211d6417d6727695b64556169fa9130bd76750f17b6febdb48c7a5

txid d83e9108e8211d6417d6727695b64556169fa9130bd76750f17b6febdb48c7a5
locktime 0
version 1
coinbase 033c130f0101
<
Outputs
address value
ztWVTdTS8hABfTqhUdgTTqhzVdLCQLZMAbc 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625