LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction e0aae367fdece7d4d272ddd6aa0790db0a07897d428db50a897a6b7ceb86173f

txid e0aae367fdece7d4d272ddd6aa0790db0a07897d428db50a897a6b7ceb86173f
locktime 0
version 1
coinbase 038b130f0101
.
Outputs
address value
zthGuPU6z9kZvPQxj7WQdnbfphbdpbVfCQs 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625