LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction f01de6cbc656d2cb5a7cf24503a01b401550689efb9b63a0d7aa3dd9506e0178

txid f01de6cbc656d2cb5a7cf24503a01b401550689efb9b63a0d7aa3dd9506e0178
locktime 0
version 1
coinbase 03be130f0101
.
Outputs
address value
zthm8DjzpHKJWbLRHMhgTMYB7mQ8226xc6Q 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625