LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction f0ac04b5fbb81405147f24dbc4e5a9d15b13cc8fc880925d1439271d824daaed

txid f0ac04b5fbb81405147f24dbc4e5a9d15b13cc8fc880925d1439271d824daaed
locktime 0
version 1
coinbase 03e4130f0101
.
Outputs
address value
ztrFW8yvmd7VwpfM4vbTq5v9QFhosFSGtTn 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625