LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction f612bd3dc35f85100a06b3027e3adeafb28e552bf32b4b0563470a02711a58bc

txid f612bd3dc35f85100a06b3027e3adeafb28e552bf32b4b0563470a02711a58bc
locktime 0
version 1
coinbase 0356130f0101
V
Outputs
address value
ztZyhCM4yQazsJNsWPDNMgnn7uWg4cbcN8p 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625